Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o.  dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowa z dnia 01 czerwca 2015 skierowane do trzech potencjalnych Oferentów mailem dotyczących pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.

Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Mirosław Chłosta zam. Ul. A. Mickiewicza 66m 117, 01-650 Warszawa. 


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o.  dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 czerwca 2015 dotyczące pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.

Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Eugeniusz Budny zam. Ul. KEN 97m 40, 02-777 Warszawa.


Zapytanie ofertowe na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD.

Informujemy, iż przetarg na zapytanie ofertowe z dnia 07 marca 2016r. na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD z kompletem elementów przynależnych (2 szt. wyświetlaczy 10,4’i 7’) wygrała firma Hydac Sp. z o.o. ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.