Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Mista sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive)”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu złożonego - innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika oraz na bazie tych technologii zbudowanie prototypu równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

 

Planowane efekty: prototyp innowacyjnej równiarki RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

 

Wartość projektu: 2 616 320,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 842 858,03 zł

 

Mista Sp. Z o.o. zrealizowała projekt badawczo rozwojowy "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full HydrostaticAdvance Drive)” zmierzający do wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest właśnie równiarka RD-165 FHAD.
Maszyna posiada pełny zaawansowany napęd hydrostatyczny z układem silnikowym dostosowanym do norm Tier 4 Final.
W rezultacie przeprowadzonych badań, odniesieniu do RD -165 H Tier 3a i sterowaniu konwencjonalnym uzyskana poprawa parametrów pracy wygląda następująco :
1. Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego maszyny z 80 do 95%, przez zastosowanie nowoczesnego sterowania /opartego na zaprogramowanym indywidualnie sterowniku PLC .
2. Przyśpieszenie reakcji funkcji sterujących układami z3 [s] do 1[s],
3. Redukcja o 5% odczuwalnego hałasu i drgań w kabinie operatora,
4. Zmniejszenie o 10% zużycia paliwa i emisji spalin do otoczenia,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, nr. Konkursu 1/1.1.1/2015 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Krzysztof Trybuch
tel. + 48 15 8440352, fax. + 48 15 8135708 kom. + 48 609141949
skype:mista1991

MISTA SP. Z O.O.
37-450 STALOWA WOLA, UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 36 Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr KRS 0000210773 NIP 865-000-31-60; REGON 830011484

Zapytania ofertowe


  • Zapytanie ofertowe- oprogramowania CAM 27.11.2015
  • Zapytanie ofertowe- przyrząd ustawczo- pomiarowy narzędzi 27.11.2015
  • Zapytanie ofertowe- oprogramowania wspomagania projektowania 08.12.2015
  • Zapytanie ofertowe- wyświetlacz 07.03.2016
  • Zapytanie ofertowe – Instalacja zasilania układu napędu 17.11.2017r.
 

Wyniki przetargów


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowa z dnia 01 czerwca 2015 skierowane do trzech potencjalnych Oferentów mailem dotyczących pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.
Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Mirosław Chłosta zam. Ul. A. Mickiewicza 66m 117, 01-650 Warszawa.


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 czerwca 2015 dotyczące pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.
Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Eugeniusz Budny zam. Ul. KEN 97m 40, 02-777 Warszawa.


Zapytanie ofertowe na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD.

Informujemy, iż przetarg na zapytanie ofertowe z dnia 07 marca 2016r. na zakup wyświetlaczy dotykowych typu LCD z kompletem elementów przynależnych (2 szt. wyświetlaczy 10,4’i 7’) wygrała firma Hydac Sp. z o.o. ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.

Zapytanie ofertowe na zakup Instalacji zasilania układu napędu.

Informujemy, iż przetarg na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2017r. na zakup Instalacji zasilania układu napędu wygrała firma Madejski Spółka Jawna, ul. Makuszyńskiego 28, 31-752 Kraków