Rowniarki

Jesteśmy jedynym w kraju producentem równiarek drogowych.Nasze równiarki ponadto przeszły pozytywnie wszelkie badania cząstkowe konieczne w celu oznaczenia wyrobu znakiem CE dopuszczającego je do obrotu i użytkowania w krajach Unii Europejskiej i są oznaczane tym znakiem.


Równiarki drogowe

Maszyny przeznaczone do prac ziemnych, profilowania, budowy i utrzymania dróg, profilowania skarp i wykopów, nasypów, odśnieżania, zrywania powierzchni asfaltowych, brukowanych i ciężkich gruntów

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

Maszyny służące do odspajania gruntu za pomocą lemiesza i przesuwania na niewielkie odległości, bezpośrednio po podłożu. Niezbędna  zasypywaniu wykopów i hałdowaniu nasypów, jak również niwelacji gruntu.


Równiarki drogowe

Jesteśmy jedynym w kraju producentem równiarek drogowych.Nasze równiarki ponadto przeszły pozytywnie wszelkie badania cząstkowe konieczne w celu oznaczenia wyrobu znakiem CE dopuszczającego je do obrotu i użytkowania w krajach Unii Europejskiej i są oznaczane tym znakiem.


Równiarki drogowe

Maszyny przeznaczone do prac ziemnych, profilowania, budowy i utrzymania dróg, profilowania skarp i wykopów, nasypów, odśnieżania, zrywania powierzchni asfaltowych, brukowanych i ciężkich gruntów

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

Maszyny służące do odspajania gruntu za pomocą lemiesza i przesuwania na niewielkie odległości, bezpośrednio po podłożu. Niezbędna  zasypywaniu wykopów i hałdowaniu nasypów, jak również niwelacji gruntu.