Projekt POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Mista sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive)”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu złożonego – innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika oraz na bazie tych technologii zbudowanie prototypu równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

Planowane efekty: prototyp innowacyjnej równiarki RD-165 FHAD (Full Hydrostatic Advance Drive).

Wartość projektu: 2 616 320,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 842 858,03 zł

Mista Sp. z o.o. zrealizowała projekt badawczo rozwojowy “Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full HydrostaticAdvance Drive)” zmierzający do wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest właśnie równiarka RD-165 FHAD.

Maszyna posiada pełny zaawansowany napęd hydrostatyczny z układem silnikowym dostosowanym do norm Tier 4 Final.

W rezultacie przeprowadzonych badań, odniesieniu do RD -165 H Tier 3a i sterowaniu konwencjonalnym uzyskana poprawa parametrów pracy wygląda następująco:

  1. Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego maszyny z 80 do 95%, przez zastosowanie nowoczesnego sterowania /opartego na zaprogramowanym indywidualnie sterowniku PLC .
  2. Przyśpieszenie reakcji funkcji sterujących układami z3 [s] do 1[s],
  3. Redukcja o 5% odczuwalnego hałasu i drgań w kabinie operatora,
  4. Zmniejszenie o 10% zużycia paliwa i emisji spalin do otoczenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, nr. Konkursu 1/1.1.1/2015 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

MISTA SP. Z O.O.
37-450 STALOWA WOLA
UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 36

Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr KRS 0000210773
NIP 865-000-31-60
REGON 830011484