Zapytanie ofertowe – Instalacja zasilania układu napędu