Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 czerwca 2015 dotyczące pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Projektu.

Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Eugeniusz Budny zam. Ul. KEN 97m 40, 02-777 Warszawa.