Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu

Informujemy iż w dniu 15 czerwca 2015 firma Mista Sp. z o. o. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowa z dnia 01 czerwca 2015 skierowane do trzech potencjalnych Oferentów mailem dotyczących pełnienia funkcji Głównego Konsultanta Projektu.

Firma Mista Sp. z o. o. ogłasza iż najkorzystniejszą ofertę złożył pan Mirosław Chłosta zam. Ul. A. Mickiewicza 66m 117, 01-650 Warszawa.